Kwaliteit

Bij BatZ GGZ maken we gebruik van twee vaste behandelaren. We vinden een goede werkrelatie belangrijk en matchen waar mogelijk welk type behandelaar er bij de wensen van de cliënt past. Onze behandelaren zijn expert in samenwerken met het netwerk en andere betrokken zorgprofessionals. Zij vormen een sterk, ervaren en deskundig team dat in staat is door middel van behandeling te zorgen voor herstel op meerdere levensgebieden richting een betere kwaliteit van leven. We maken in de behandeling gebruik van evidence-based behandelmodulen en werken conform de GGZ-(multidisciplinaire) richtlijnen en zorgstandaarden.

Door samen te werken, heldere afspraken te maken en korte lijnen te behouden, minimaliseren we protocollen én overlegvormen. Daardoor kunnen wij effectief en zorgvuldig (be)handelen in het belang van de cliënt. We tonen lef in wat we doen, zijn oplossingsgericht en zien een uitdaging in complexe situaties. We gaan risico’s niet uit de weg maar veiligheid staat voorop!

Samenwerking

In het belang van goede en verantwoorde zorg zoeken wij de samenwerking op met ons netwerk, verschillende organisaties en ketenpartners waarin we elkaar ondersteunen, aanvullen, aanspreken en taken en verantwoordelijkheden delen. BatZ maakt gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden.

Kwaliteitsstatuut

Klik hier voor het Kwaliteitsstatuut van BatZ GGZ.

Professioneel statuut

Klik hier voor het professioneel statuut van BatZ GGZ.

Kwaliteitsbeheersysteem

BatZ beschikt over een kwaliteitsbeheersysteem dat getoetst is door KIWA NV. Op basis van die toetsing mogen wij een goedgekeurd kwaliteitscertificaat voeren. Klik hier voor het ISO 9001 certificaat.