Visie

Iedereen is welkom ongeacht zijn of haar problematiek, we hebben geen contra-indicaties. Cliënten hebben een vaste behandelaar. We vinden een vertrouwensband op basis van een ‘klik’ essentieel en selecteren professionals die naast autonoom ook een expert in samenwerking zijn. Zij vormen een sterk, ervaren en deskundig team dat in staat is door middel van behandeling te zorgen voor herstel op meerdere levensgebieden richting een betere kwaliteit van leven. Door samen te werken, heldere afspraken te maken en korte lijnen te houden, minimaliseren we protocollen en overlegvormen. Zo borgen we een hoge mate van effectiviteit, zorgvuldigheid en kunnen we goed (be)handelen in het belang van cliënten. We tonen lef in wat we doen, zijn oplossingsgericht en zien een uitdaging in complexe situaties. We gaan risico’s niet uit de weg, maar veiligheid staat voorop!

DNA

Het DNA van BatZ GGZ is vanuit de eigen regie toegankelijke ambulante behandeling bieden aan mensen met complexe psychiatrische problematiek. We werken vanuit eenzelfde visie als ZorgPlus GGZ en zijn koersvast waarbij we onze basisprincipes vasthouden en uitdragen. We bieden dit zoveel mogelijk in de eigen omgeving, samen met het netwerk en ketenpartners. Geen traditionele hiërarchie en zonder een verstikkend organogram. Gedreven vanuit horizontale samenwerking, betrokkenheid, passie en gezond boerenverstand. We werken effectief samen met ambulante begeleiding, reclassering en andere ketenpartners. We werken op basis van vertrouwen waarbij professionals binden, boeien en het kunnen doorgroeien belangrijk is. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ten goede komt aan de kwaliteit van de behandeling. Kwaliteit is onze ruggengraat waaraan we geen concessies doen, zowel voor als achter de schermen. Op deze wijze ontwikkelen wij ons tot een lerende en succesvolle organisatie met een eigen(wijs) DNA en sterke visie.

Samenwerking met ZorgPlus

Als er sprake is van zowel een begeleiding als behandelingsvraag werken wij samen met ZorgPlus. ZorgPlus biedt ambulante (specialistische) begeleiding aan volwassenen en ouderen binnen de psychiatrie en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Forensische zorg wordt geboden onder de naam KiSo; onderdeel van ZorgPlus. ZorgPlus heeft geen contra-indicaties. Iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple diagnoses (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch). Passend bij de visie biedt ZorgPlus goede en verantwoorde begeleiding met passende expertises. Voor meer informatie zie: www.zorgplus.com