Aanmelden

Reclassering kan een cliënt via de reguliere wijze aanmelden, BatZ GGZ staat in IFZO. Aanmeldingen gefinancierd door de zorgverzekeringswet dienen via de huisarts te verlopen. De huisarts kan aanmelden via Zorgdomein of door contact te zoeken met ons via het contactformulier, ons algemene emailadres of algemene telefoonnummer. Vermeld bij de aanmelding in ieder geval de volgende informatie:

  • De diagnose(n) (DSM 5)
  • De hulpvraag 

De behandelaar van BatZ GGZ neemt, indien nodig, contact op met de verwijzer voor meer informatie.

Aanmeldprocedure

Na aanmelding voeren wij een screening uit. Als onze inschatting is dat behandeling bij BatZ GGZ geïndiceerd is, volgen een aantal gesprekken. We sluiten niemand uit op grond van de betreffende problematiek. Passend bij de opbouw van het behandelteam zal op dit moment bekeken worden of de expertise van de behandelaren aansluit bij de problematiek. Wanneer we een bepaalde gewenste behandelinterventie niet kunnen aanbieden, zullen we meedenken naar een andere passende zorgaanbieder. De verwijzer wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Kosten

Niet alle psychologische behandelingen of interventies worden betaald door jouw zorgverzekeraar. Wij stemmen zorgvuldig voorafgaand aan de eventuele behandeling met jou af of jouw behandelvraag voldoet aan alle voorwaarden zodat je geen onnodige kosten hoeft te maken. Alle informatie over de kosten bij BatZ vind je hier.