Verwijzing

Een verwijzing van een reclassering of huisarts is noodzakelijk.

(On)gecontracteerde zorg

Voor de forensische zorg zijn wij gecontracteerd en te vinden als aanbieder in IFZO.

Wij leveren onder de SGGZ enkel ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat wij de factuur niet rechtstreeks kunnen indienen bij de zorgverzekeraar maar deze bij de cliënt zullen indienen. De cliënt kan dan zelf de factuur indienen bij zijn of haar zorgverzekeraar.  

Eigen bijdrage

De meeste basis ziektekosten verzekeringen dekken de kosten voor die specialistische GGZ-zorg alleen voor 100% indien er een contract is tussen de behandelaar en de verzekering. In het geval van BatZ GGZ zijn die contracten er nog niet. In dat geval betaalt de verzekering veelal een percentage van de werkelijke kosten voor de behandeling. Dit kan variëren tussen 60% en 85%. Dat is afhankelijk van de verzekering. Wanneer de verzekering van de cliënt de kosten voor de behandeling niet voor 100% vergoedt verwachten wij dat de cliënt het verschil betaalt. Dat verschil heet dan de eigen bijdrage. Het kan zijn dat de cliënt een restitutiepolis heeft. In dat geval wordt wel 100% vergoed door de verzekering. Indien je als cliënt hier vragen over hebt, stel die dan aan jouw behandelaar of contactpersoon bij BatZ.

Eigen risico

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dit betekent dat je in 2021 minimaal €385,00 betaalt voor de behandeling die geleverd wordt door BatZ GGZ. Het kan zijn dat er daarnaast een vrijwillig eigen risico is afgesproken met de zorgverzekeraar. Vanaf de intake worden kosten in rekening gebracht.