Expertise

BatZ GGZ biedt (ambulante) specialistische behandeling en (ambulante) forensische specialistische behandeling aan volwassenen met dubbel- of triple problematiek.

Onze expertise ligt bij de volgende problematiek(en):

Ontwikkelingsstoornissen (licht verstandelijke beperking/ADHD/ADD/Autisme Spectrum Stoornissen), Neurocognitieve stoornissen,  Angst- en Stemmingsstoornissen, Trauma en stressor gerelateerde stoornissen (PTSS), Somatische symptoomstoornissen en verwante stoornissen,  Obsessief compulsieve stoornissen, Voedings- en/of Eetstoornissen, Dissociatieve stoornissen, Slaap- of waakstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen en andere psychische stoornissen of Kwetsbaarheid. Daarnaast kan er sprake zijn van Agressie, Huiselijk Geweld en/of Zorgmijdend en/of Zorgwekkend gedrag. 

Wij streven ernaar géén contra-indicaties te hanteren, dit is afhankelijk van de opbouw van de expertises van onze behandelaren. Mocht er sprake zijn van andere problematiek(en) dan overleggen wij graag wat wij kunnen betekenen.

Wij hebben geen eigen opnameafdeling en/of crisisdienst. Dit betekent dat wij momenteel geen behandeling in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ) en ook geen medicamenteuze behandeling bieden.