Budgetplafond

Wij leveren onder de SGGZ gecontracteerde en ongecontracteerde zorg. Voor de gecontracteerde zorg maken wij afspraken met zorgverzekeraars. Voor het jaar 2024 hebben wij afspraken gemaakt met CZ, DSW en VGZ. Onder CZ vallen de zorgverzekeraars CZ, CZdirect, Just, Nationale-Nederlanden en OHRA.  Onder DSW vallen de zorgverzekeraars DSW, inTwente en Stad Holland. Onder VGZ vallen de zorgverzekeraars Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, VGZ en ZEKUR.  Zorgverzekeraars spreken met ons een budgetplafond af. Dit houdt in dat wij een maximaal budget voor het kalanderjaar hebben om cliënten te behandelen. Als wij verwachten met de huidige cliënten dit budgetplafond te bereiken kunnen wij geen nieuwe cliënten in laten stromen. Klik hier voor de actuele status van de instroommogelijkheden.